LVI-HUOLTOSOPIMUS

LVI-Huoltosopimuksella saat tehokkaasti turvaa huoltotoimenpiteisiin ja ylläpitoon

LVI-huoltosopimus on mahdollistaa kohdekohtaisen LVI-huollon ja ylläpidon räätälöitynä. Räätälöimme yhdessä sisällöt asiakkaan tarpeeseen, johon kuuluu kaikki tarvittava varaosista ja kuluvien osien vaihdoista ennen niiden kriittistä ikää. Asiakas saa käytännössä oman huoltotiimin vastaamaan omista kohteistaan.

Huoltosopimus vuosipalvelun edut asiakkaalle

·        Säästätte aikaa, rahaa ja ja omia henkilöstöresursseja kun ulkoistatte huoltotarpeet ja ylläpidon haluamissanne kohteissa

·        Oma yhteyshenkilö, joka vastaa kohteistanne

·        Käytännöt, tekniikat ja järjestelmät ovat ammattilaisen hallussa, joka tuntee tarpeenne ja tekee sopimuksen mukaiset toimenpiteet sovituin aikamäärein.

·        Huoltojen ja toimenpiteiden raportointi